Historické kočárky

Smlouva o pronájmu
Líbí se Vám tyto kočárky? Nechcete je kupovat a přesto by jste se s takovou nádherou ráda projela? Právě pro Vás je zde služba - PRONÁJEM KOČÁRKU.
Maminky si mohou i tyto nádherné staré kočárky pronajmout (délka nájmu dle dohody - 1 den, 3 dny, 1 měsíc, 3 měsíce a půl roku). Všechny kočárky k pronájmu jsou zrestaurovány a desinfikovány.
Při pronajmutí je složena celková cena kočárku a při navrácení je odečtena cena nájmu ( popř. opotřebení)
Pronájem se zkládá z vratné zálohy (cena kočárku) a samotného půjčovného:
1 den = 4,5% ceny kočárku
3 dny = 6,5% ceny kočárku
1 měsíc = 14% ceny kočárku
3 měsíce = 25% ceny kočárku
6 měsíců = 40% ceny kočárku
DSC01455.JPG
S M L O U V A O P R O N Á J M U
dětského kočárku…………………………………….
mezi PRONAJIMATELEM: Olgou Pýchovou
Luční 286
356 01 Staré Sedlo
a NÁJEMCEM: ………………………………………..
…………………………………………
………………………………………….

Den a čas začátku pronájmu……………………...
Den a čas ukončení pronájmu……………………
Částka za pronájem……………………………………
Vratná záloha…………………………………………….

Touto smlouvou se pronajimatel zavazuje předat pronajímaný dětský kočárek vyčištěný, vydesinfikovaný a připravený ihned k použití nájemci v den složení vratné kauce nebo jinak smluvenému datu.
Nájemce se svým podpisem zavazuje k:
1/ povinnosti pečovat o svěřěný kočárek dle nejlepšího vědomí a svědomí
2/ není oprávněn k žádným úprávám bez souhlasu pronajímatele
3/ souhlasu krácení vratné zálohy o přiměřenou částku při vzniklé škodě na svěřeném kočárku
4/ k navrácení nejpozději v předem dohodnutém datu ( datum a čas ukončení pronájmu)
Nájemce dále stvrzuje svým podpisem, že je seznámen se stavem pronajímené věci.

Ve Starém Sedle…………………………………..
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one